Thứ bảy,  24/02/2024

Gần 500 cán bộ dự tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

LSO- Từ ngày 21-23/6/2010, tại khách sạn Hoàng Vũ, TP Lạng Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho gần 500 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 11 huyện, thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ văn hoá xã hội 226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung về Chương trình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; khái quát về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2010; Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em và Hướng dẫn biểu khảo sát trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là trẻ em là đối tượng thuộc Quyết định 19. Sau 2 năm...

LSO- Từ ngày 21-23/6/2010, tại khách sạn Hoàng Vũ, TP Lạng Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho gần 500 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 11 huyện, thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ văn hoá xã hội 226 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung về Chương trình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; khái quát về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2010; Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em và Hướng dẫn biểu khảo sát trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là trẻ em là đối tượng thuộc Quyết định 19.
Sau 2 năm được chuyển giao từ Uỷ ban Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em sang ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Ở Lạng Sơn mặc dù đạt được những kết quả tích cực song cũng gặp phải nhiều khó khăn, bất cập. Lớp tập huấn sẽ góp phần năng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp để từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Bảo Vy