Thứ hai,  04/12/2023

Tuổi trẻ Đài – Báo Lạng Sơn giao lưu tọa đàm góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Ngày 19/6/2010, Chi đoàn Báo Lạng Sơn phối hợp với Chi đoàn Đài PTTH tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “tuổi trẻ Đài – Báo tọa đàm góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí”. Tham dự có đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh, một số Chi đoàn bạn trong Khối cơ quan I, II và gần 60 bạn ĐVTN của 2 Chi đoàn.ĐVTN 2 Chi đoàn đã trình bày 6 tham luận về góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo in, báo điện tử, báo hình, báo phát thanh, đội ngũ kỹ thuật và sự cộng hưởng báo chí trong thời đại ngày nay. Ngoài ra còn có sự trao đổi, thảo luận sôi nổi của các bạn ĐVTN về những kỷ niệm, ấn tượng đáng nhớ trong những lần đi tác nghiệp. Thông qua chương trình giao lưu, tọa đàm này, các bạn ĐVTN cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả trong nghề, đồng thời cùng nhau tôn vinh những người làm báo, động viên, khích lệ nhau tiếp tục cố gắng hơn nữa để góp phần cống hiến cho sự nghiệp báo chí của tỉnh...

Ngày 19/6/2010, Chi đoàn Báo Lạng Sơn phối hợp với Chi đoàn Đài PTTH tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “tuổi trẻ Đài – Báo tọa đàm góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí”. Tham dự có đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh, một số Chi đoàn bạn trong Khối cơ quan I, II và gần 60 bạn ĐVTN của 2 Chi đoàn.
ĐVTN 2 Chi đoàn đã trình bày 6 tham luận về góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo in, báo điện tử, báo hình, báo phát thanh, đội ngũ kỹ thuật và sự cộng hưởng báo chí trong thời đại ngày nay. Ngoài ra còn có sự trao đổi, thảo luận sôi nổi của các bạn ĐVTN về những kỷ niệm, ấn tượng đáng nhớ trong những lần đi tác nghiệp. Thông qua chương trình giao lưu, tọa đàm này, các bạn ĐVTN cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả trong nghề, đồng thời cùng nhau tôn vinh những người làm báo, động viên, khích lệ nhau tiếp tục cố gắng hơn nữa để góp phần cống hiến cho sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

Thanh Huyền