Thứ tư,  06/12/2023

Vi phạm trong hoạt động điện lực bị phạt đến 40 triệu đồng

Chính phủ vừa ra Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Nghị định gồm bốn chương, 32 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2010 và thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26-6-2003 của Chính phủ.Theo đó, đối với từng hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt bổ sung, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại, trong đó phạt tiền thấp nhất là 200 nghìn đồng đối với hành vi kiểm tra tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhưng không xuất trình thẻ kiểm tra viên, nhiều nhất là 40 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch đã được duyệt; đơn vị truyền tải điện góp vốn thành lập đơn vị phát điện hoặc mua cổ phần của đơn vị phát...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Nghị định gồm bốn chương, 32 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2010 và thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26-6-2003 của Chính phủ.

Theo đó, đối với từng hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt bổ sung, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại, trong đó phạt tiền thấp nhất là 200 nghìn đồng đối với hành vi kiểm tra tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhưng không xuất trình thẻ kiểm tra viên, nhiều nhất là 40 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch đã được duyệt; đơn vị truyền tải điện góp vốn thành lập đơn vị phát điện hoặc mua cổ phần của đơn vị phát điện…
Theo Nhandan