Thứ tư,  07/06/2023

Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình báo chí

 Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình báo chí, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Ảnh minh họa

 

Dự thảo nêu rõ về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình báo chí. Theo đó, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí cho cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình báo chí gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Đề án hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan, tổ chức, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo; Nội dung cụ thể đối với từng loại hình báo chí:

Kết cấu và các nội dung chính của ấn phẩm đối với loại hình in; kết cấu và các nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục, các chuyên mục của chuyên trang đối với loại hình điện tử.

Thời gian định kỳ xuất bản đối với tạp chí in/tạp chí điện tử;

Trình bày về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với tạp chí in/tạp chí điện tử.

c) Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo chí;

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập;

đ) Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm đối với loại hình in, bản in màu giao diện trang chủ đối với loại hình điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí. Trang chủ của loại hình điện tử phải hiển thị các thông tin: Tên báo/tạp chí điện tử; tên cơ quan chủ quản báo chí; tên miền; số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép; địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại, fax, thư điện tử; họ và tên tổng biên tập;

e) Văn bản chứng minh sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp phép đối với loại hình điện tử.

Dự thảo cũng nêu rõ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu