Thứ năm,  06/10/2022

Hữu Lũng mít tinh hưởng ứng tham gia phòng, chống dịch cúm gia cầm và chăn nuôi ATSH

LSO-Sáng 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hữu Lũng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tham gia phòng, chống dịch cúm gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) với sự tham gia của gần 100 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 26 xã thị trấn, đại diện một số hộ chăn nuôi gia cầm, kinh doanh, buôn bán, chế biến gia cầm 2 xã Cai Kinh, Vân Nham và Thị trấn Hữu Lũng. Tại lễ mít tinh, sau khi được truyền đạt một số thông tin cơ bản về nguyên nhân, những biểu hiện, nguy cơ và cách phòng, chống dịch cúm gia cầm; tìm hiểu cách thức, tác dụng và hiệu quả của việc chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học.v.v. đại diện các hộ chăn nuôi đã cam kết tích cực tham gia thực hiện ngăn ngừa dịch cúm gia cầm và chăn nuôi ATSH… Sau lễ mít tinh, đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ các cơ sở và các hộ chăn nuôi đã ký cam kết tham gia sự kiện truyền thông về phòng chống ngăn ngừa lây lan dịch cúm gia cầm trong...

LSO-Sáng 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hữu Lũng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tham gia phòng, chống dịch cúm gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) với sự tham gia của gần 100 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 26 xã thị trấn, đại diện một số hộ chăn nuôi gia cầm, kinh doanh, buôn bán, chế biến gia cầm 2 xã Cai Kinh, Vân Nham và Thị trấn Hữu Lũng.
Tại lễ mít tinh, sau khi được truyền đạt một số thông tin cơ bản về nguyên nhân, những biểu hiện, nguy cơ và cách phòng, chống dịch cúm gia cầm; tìm hiểu cách thức, tác dụng và hiệu quả của việc chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học.v.v. đại diện các hộ chăn nuôi đã cam kết tích cực tham gia thực hiện ngăn ngừa dịch cúm gia cầm và chăn nuôi ATSH…
Sau lễ mít tinh, đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ các cơ sở và các hộ chăn nuôi đã ký cam kết tham gia sự kiện truyền thông về phòng chống ngăn ngừa lây lan dịch cúm gia cầm trong cộng đồng với 5 nội dung: Tham gia và thực hiện đúng các yêu cầu của hoạt động truyền thông cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm, cách phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh; áp dụng và thực hiện đúng kiến thức yêu cầu về chăn nuôi gia cầm ATSH tại hộ gia đình; thường xuyên chia sẻ thông tin về chăn nuôi gia cầm ATSH cho các thành viên trong gia đình và những người xung quanh trong cộng đồng; thực hiện 5 không trong chăn nuôi gia cầm và cung cấp thông tin về dịch bệnh trên gia cầm cho các cơ quan chức năng và các bên liên quan khi có dịch bệnh xảy ra.

Hoàng Hồng