Thứ bảy,  01/10/2022

Hà Nội cho phép ô-tô điện hoạt động thí điểm trong khu phố cổ phục vụ khách du lịch

Ngày 22-6, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 4623/UBND-GT thí điểm cho phép ô-tô điện hoạt động trong khu vực phố cổ phục vụ du lịch.Thành phố giao quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố nghiên cứu, thống nhất Quy định thực hiện thí điểm tham gia giao thông của phương tiện giao thông sạch, có lộ trình các tuyến, thời gian hoạt động trong ngày, quy định về đỗ, dừng... bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND thành phố trước ngày 25-6. Công ty cổ phần Đồng Xuân quản lý hoạt động của các phương tiện, thực hiện việc tuyển lái xe, đăng kiểm, đăng ký lưu hành... theo đúng quy định; tổ chức phục vụ thuận tiện, an toàn, văn minh, lịch sự. Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện, tổ chức giao thông bảo đảm an toàn, không gây ùn tắc. Sở Tài chính, Cục Thuế giám sát giá dịch vụ của loại hình giao thông...
Ngày 22-6, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 4623/UBND-GT thí điểm cho phép ô-tô điện hoạt động trong khu vực phố cổ phục vụ du lịch.
Thành phố giao quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố nghiên cứu, thống nhất Quy định thực hiện thí điểm tham gia giao thông của phương tiện giao thông sạch, có lộ trình các tuyến, thời gian hoạt động trong ngày, quy định về đỗ, dừng… bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND thành phố trước ngày 25-6. Công ty cổ phần Đồng Xuân quản lý hoạt động của các phương tiện, thực hiện việc tuyển lái xe, đăng kiểm, đăng ký lưu hành… theo đúng quy định; tổ chức phục vụ thuận tiện, an toàn, văn minh, lịch sự. Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện, tổ chức giao thông bảo đảm an toàn, không gây ùn tắc. Sở Tài chính, Cục Thuế giám sát giá dịch vụ của loại hình giao thông mới này. Sau sáu tháng thực hiện thí điểm, UBND quận Hoàn Kiếm tổng hợp, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm về hiệu quả hoạt động của loại hình phương tiện này, báo cáo UBND thành phố.

Theo Nhandan