Thứ ba,  30/05/2023

Quảng Trị: Hơn 62 tỷ đồng ổn định dân cư vùng biên giới

Ngày 22-6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa với tổng đầu tư 62,417 tỷ đồng.Theo đó, dự án sẽ xây dựng 11 tuyến đường giao thông dài 16.626,9 mét; hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 1.361 nhân khẩu; đường dây điện 220 KV, dài 5.100 mét; hai nhà mẫu giáo và san lấp mặt bằng...đảm bảo tái định cư cho 200 hộ gia đình (gồm 50 hộ gia đình tại chỗ, 100 hộ gia đình từ các thôn, bản trong vùng đến và 50 hộ gia đình từ đồng bằng lên). Dự án do Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị làm chủ đầu tư được triển khai từ nay đến năm...

Ngày 22-6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa với tổng đầu tư 62,417 tỷ đồng.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng 11 tuyến đường giao thông dài 16.626,9 mét; hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 1.361 nhân khẩu; đường dây điện 220 KV, dài 5.100 mét; hai nhà mẫu giáo và san lấp mặt bằng…đảm bảo tái định cư cho 200 hộ gia đình (gồm 50 hộ gia đình tại chỗ, 100 hộ gia đình từ các thôn, bản trong vùng đến và 50 hộ gia đình từ đồng bằng lên).

Dự án do Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị làm chủ đầu tư được triển khai từ nay đến năm 2012.
Theo Nhandan