Thứ tư,  28/09/2022

Ao trên đường Lê Đại Hành

LSO-Đường Lê Đại Hành được nối giữa đường Phai Vệ và đường Ngô Quyền dài trên 300 m, Đoạn khu Cơ giới 7 dài 50m, cách đường Phai vệ khoảng 30m, vào mùa mưa thường xuyên rơi vào cảnh úng ngập. Gây cản trở cho các phương tiện giao thông, người qua lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của trên 30 hộ dân thuộc khu vực này. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lạng Sơn đã ghi lại được sau trận mưa ngày...

LSO-Đường Lê Đại Hành được nối giữa đường Phai Vệ và đường Ngô Quyền dài trên 300 m, Đoạn khu Cơ giới 7 dài 50m, cách đường Phai vệ khoảng 30m, vào mùa mưa thường xuyên rơi vào cảnh úng ngập. Gây cản trở cho các phương tiện giao thông, người qua lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của trên 30 hộ dân thuộc khu vực này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lạng Sơn đã ghi lại được sau trận mưa ngày 22/6/2010.

La Nam