Thứ bảy,  01/10/2022

Phường Chi Lăng ra quân làm sạch môi trường

LSO-Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền phường Chi Lăng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường thường xuyên dưới nhiều hình thức thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân, góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp, vì sức khoẻ và hạnh phúc của mọi người. Những năm qua, bộ mặt môi trường của phường Chi Lăng đã từng bước được khôi phục và cải thiện; rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý, không để tồn đọng; các cống rãnh gây mất vệ sinh, ô nhiễm nguồn nước được khơi thông; 100 % số hộ dân trên địa bàn đã được sử dụng nước máy hợp vệ sinh… Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc phường Chi Lăng hành động vì môi trường không rác thải”, “Tuổi trẻ Phường Chi Lăng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp” và với những nội dung cụ thể thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người...

LSO-Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền phường Chi Lăng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường thường xuyên dưới nhiều hình thức thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân, góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển môi trường xanh – sạch – đẹp, vì sức khoẻ và hạnh phúc của mọi người.
Những năm qua, bộ mặt môi trường của phường Chi Lăng đã từng bước được khôi phục và cải thiện; rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý, không để tồn đọng; các cống rãnh gây mất vệ sinh, ô nhiễm nguồn nước được khơi thông; 100 % số hộ dân trên địa bàn đã được sử dụng nước máy hợp vệ sinh… Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc phường Chi Lăng hành động vì môi trường không rác thải”, “Tuổi trẻ Phường Chi Lăng hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp” và với những nội dung cụ thể thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Ra quân làm sạch môi trường ở khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng

Hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, cấp uỷ, chính quyền các đoàn thể của phường đã huy động mọi tổ chức đoàn thể cùng bà con nhân dân tham gia vào những phần việc cụ thể để cải thiện môi trường. Như: ra quân dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường phố, các điểm công cộng và chọn khối Trần Quang Khải II làm điểm chỉ đạo tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, văn minh lịch sự để giữ gìn cảnh quan môi trường tại khu vực dân cư. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường cho rằng: Để hoạt động của các cấp, ngành, đoàn thể và nòng cốt là lực lượng thanh niên trong việc bảo vệ môi trường về lâu dài đem lại hiệu quả thiết thực, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức của từng cá nhân; phê bình, xử lý những người có hành động phá hoại môi trường; khen thưởng những cá nhân, tập thể dũng cảm đấu tranh với hành vi xâm hại đến môi trường; có biện pháp để giúp đoàn viên thanh niên hào hứng trong việc bảo vệ môi trường… Anh Hà Huy Hoàng, Bí thư đoàn phường thì khẳng định: Môi trường là tài sản chung vô giá của cả cộng đồng. Vì thế, bảo vệ môi trường là công việc của tất cả mọi người không chỉ của chính quyền hay một ngành, một cấp, một đoàn thể nào. Tôi mong rằng các bạn đoàn viên trong phường nói riêng hãy tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể, để việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống trở thành những việc làm thường xuyên, dần đi vào nề nếp vì sức khỏe của chính chúng ta.

Thanh Hoà - Ngọc Hiếu