Thứ tư,  04/08/2021

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

LSO-Sáng nay (9/7), Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).

Năm 2020, Sở LĐTB&XH nhận được 58 văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, trong đó có 7 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của sở năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả thực hiện tính đến ngày 6/7/2020, Sở LĐTB&XH đã thực hiện xong trước hạn 36 văn bản, 22 văn bản đang giải quyết. Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay đã có 1 nhiệm vụ hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại, sở đang tích cực chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Cụ thể, sở hoàn thành nhiệm vụ giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc trước ngày 1/1/1995 với những hồ sơ đủ điều kiện theo quy định. Các nhiệm vụ đang thực hiện gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân đi lao động hợp pháp tại Trung Quốc; tuyển sinh mới giáo dục nghề nghiệp năm học 2020 – 2021 đạt chỉ tiêu đề ra; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt trên 55%; chú trọng đào tạo theo hình thức hợp đồng xuất khẩu lao động, thực tập sinh; cụ thể hóa các nội dung của UBND tỉnh đã chỉ đạo trong việc hợp tác đào tạo với Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục quốc tế ATI; nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh từ 3% trở lên, không có hộ gia đình người có công là hộ nghèo; nhiệm vụ giảm số trẻ em bị xâm hại, bạo hành so với năm 2019…


Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác và đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung: về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở; công tác cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; tiến độ chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid – 19; nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020…


Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: Trong thời gian tới, Sở LĐTB&XH cần tập trung rà soát lại khối lượng công việc, nhiệm vụ chưa hoàn thành; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; quan tâm đến chất lượng tham mưu các văn bản, chính sách cho UBND tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới. Cùng đó, phối hợp với các huyện rà soát hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới; có biện pháp hiệu quả hơn trong công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người có công; tiếp tục rà soát những đối tượng được hỗ trợ bởi dịch Covid-19 đảm bảo chi trả đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, có cách khắc phục chỉ số cải cách hành chính của sở trong năm 2020.

THANH HUYỀN - TIỂU YẾN