Thứ hai,  26/09/2022

Quy định đối với đại lý in-tơ-nét

Các điều kiện quy định đối với đại lý cung cấp dịch vụ in-tơ-nét trên địa bàn TP Hà Nội?Đại lý in-tơ-nét trước khi hoạt động phải có đủ các điều kiện sau: - Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Có địa điểm cung cấp dịch vụ cách cổng ra vào các trường học (từ mẫu giáo đến trung học phổ thông) tối thiểu 200 m và mặt bằng dành riêng làm đại lý in-tơ-nét, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và mặt bằng này. Địa điểm, mặt bằng phải phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của đại lý và có trang bị các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác để bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ; phải có ít nhất một nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên. - Ký hợp đồng ủy quyền với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ in-tơ-nét sau khi đã hoàn thành thủ tục...

Các điều kiện quy định đối với đại lý cung cấp dịch vụ in-tơ-nét trên địa bàn TP Hà Nội?

Đại lý in-tơ-nét trước khi hoạt động phải có đủ các điều kiện sau:

– Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Có địa điểm cung cấp dịch vụ cách cổng ra vào các trường học (từ mẫu giáo đến trung học phổ thông) tối thiểu 200 m và mặt bằng dành riêng làm đại lý in-tơ-nét, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và mặt bằng này. Địa điểm, mặt bằng phải phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của đại lý và có trang bị các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác để bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ; phải có ít nhất một nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên.

– Ký hợp đồng ủy quyền với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ in-tơ-nét sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh.

– Đầu tư hệ thống trang thiết bị máy chủ quản lý tập trung để thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thiết bị, an ninh thông tin tương xứng với quy mô kinh doanh của đại lý. Máy chủ phải cài đặt phần mềm quản lý đại lý in-tơ-nét được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ in-tơ-nét tại địa điểm kinh doanh đại lý in-tơ-nét. Nội quy này phải ghi đầy đủ và rõ ràng các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định; thời gian mở, đóng cửa hằng ngày; giá cước sử dụng các dịch vụ truy cập in-tơ-nét, ứng dụng in-tơ-nét.
Theo Nhandan