Thứ hai,  21/06/2021

Công bố kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

LSO-Sáng nay (10/7), tại Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lạng Sơn.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Ứng phó với BĐKH – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.


Đại diện đơn vị tư vấn trình bày kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh

Tại buổi công bố, đơn vị tư vấn (Trung tâm Ứng phó BĐKH) công bố tóm tắt kế hoạch hành động ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch ứng phó với BĐKH gồm 4 nội dung chính: mục tiêu ứng phó với BĐKH; cập nhật kịch bản BĐKH của tỉnh; tác động của BĐKH và xác định các nhiệm vụ ứng phó cho các ngành, lĩnh vực của tỉnh; lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh. Kế hoạch hành động thể hiện rõ danh mục 3 nhiệm vụ với 21 dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 2021-2025 các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó với BĐKH cho ngành, lĩnh vực của mình; kiện toàn ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH; tuyên truyền chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH của các ngành, các cấp; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về tài nguyên môi trường, BĐKH trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050: tiếp tục công tác rà soát, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, tài liệu kỹ thuật để đào tạo, tập huấn về BĐKH; xây dựng hệ thống giám sát BĐKH cho tỉnh; đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương, xác định nhu cầu tăng cường năng lực thích ứng và các giải pháp cho các tổn thất và thiệt hại do BĐKH; xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến BĐKH cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, góp phần vào thực hiện ứng phó với BĐKH hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp và có những tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống. Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Lạng Sơn là yêu cầu bắt buộc nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, các đại biểu thảo luận một số nội dung về kinh phí thực hiện kế hoạch; đề nghị các ngành cần có kế hoạch thực hiện chi tiết và hằng năm phải có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tuyên truyền rộng rãi để Nhân dân biết và cùng chung tay thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó BĐKH.

ĐỖ HOẠT