Thứ năm,  01/06/2023

Quyết tâm đẩy lùi ma túy trong công nhân, viên chức, lao động

LSO-Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của mọi tổ chức và công dân. Xác định rõ như vậy, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch chủ động thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi liên quan đến ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, từng bước làm trong sạch nội bộ, không có cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghiện ma túy, xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy của Đoàn Hoài Ân (Quân khu I)Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trong CNVCLĐ nói riêng, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch...

LSO-Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của mọi tổ chức và công dân. Xác định rõ như vậy, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch chủ động thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi liên quan đến ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, từng bước làm trong sạch nội bộ, không có cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghiện ma túy, xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy của Đoàn Hoài Ân (Quân khu I)
Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trong CNVCLĐ nói riêng, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 969 về phòng chống ma túy đã được thành lập. Với mục tiêu đẩy lùi ma túy trong CNVCLĐ, ngày 8/4/2010, Tiểu ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch số 38KH/CAT-LĐLĐ của Công an tỉnh – Liên đoàn Lao động tỉnh về phòng chống ma túy trong CNVCLĐ năm 2010, triển khai đến công an các huyện, thành phố và các cấp công đoàn thực hiện.
Năm nào cũng vậy, ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong CNVCLĐ. Đặc biệt là kế hoạch phòng, chống ma túy để mỗi tập thể, cá nhân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, nêu cao tinh thần trách nhiệm tố giác tội phạm về ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được 55 hội nghị và trên 2000 cuộc tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về ma túy nói riêng với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Thông qua tuyên truyên, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ma túy của CNVCLĐ từng bước được nâng lên, góp phần tích cực đưa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tệ nạn ma túy ngày càng hiệu quả hơn.
Song song với tuyên truyền, công đoàn các cấp còn đẩy mạnh việc tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và chủ động tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy với hầu hết công đoàn cơ sở đang ký thực hiện. Cùng đó, công tác đấu tranh ngăn chặn và quản lý đối tượng nghiện ma túy là CNVCLĐ cũng được thực hiện đồng bộ. Năm 2009, và 6 tháng đầu năm 2010, tổ chức công đoàn phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các cấp đã phát hiện 8 trường hợp nghiện ma túy là cán bộ, CNVCLĐ. Các đối tượng này đều đã xử lý, giáo giục và giúp đỡ với hình thức phù hợp. CNVCLĐ có liên quan đến các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, tổ chức công đoàn đã tham mưu và có biện pháp hỗ trợ tích cực giúp lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý nghiêm minh, tăng cường tính răn đe, giáo dục trong cộng đồng. Tuy vậy, công tác phòng chống tội pham ma túy trong CNVCLĐ cũng gặp những khó khăn nhất định như: Hiện ở các cơ quan, doanh nghiệp, một số cán bộ, CNVCLĐ suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, nghiêm trọng hơn còn có cán bộ giáo viên liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Hơn nữa, một số lãnh đạo ngành chưa thực sự quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, CNVCLĐ về công tác phòng, chống ma túy; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ ký cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trí phép chất ma túy; các cơ quan, đơn vị có người nghiện ma túy, không báo cáo cho cơ quan chức năng biết để phối hợp quản lý.
Để công tác phòng chống ma túy hiệu quả hơn trong thời gian tới, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền và đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng chức năng, ban ngành, đoàn thể trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ, CNVCLĐ nghiện ma túy để có biện pháp tổ chức cai nghiện hợp lý, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống CNVCLĐ.

Diệu Hằng