Thứ tư,  28/09/2022

TP Lạng Sơn: 370 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

LSO-Năm 2010, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn là 128 hộ với 432 nhân khẩu, chiếm 0,6% số hộ dân. Để tạo nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên mức sống khá, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã phát động xây dựng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được 370 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 2 nhà cho 2 hộ nghèo với tổng số tiền 22 triệu đồng. Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí cho 346 đối tượng thuộc diện hộ nghèo...Dạy nghề trồng nấm cho lao động ở Trường Trung cấp nghề Việt – ĐứcTừ nay đến hết năm 2010, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm nghèo như: hỗ trợ kiến thức cho hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai chương trình đào taọ nghề cho hộ nghèo và lao động nông thôn; giải quyết các chế độ, chính sách xã hội cho người già không còn khả năng lao động và người già cô đơn không nơi nương tựa để giảm hộ nghèo....

LSO-Năm 2010, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn là 128 hộ với 432 nhân khẩu, chiếm 0,6% số hộ dân.
Để tạo nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên mức sống khá, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã phát động xây dựng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được 370 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 2 nhà cho 2 hộ nghèo với tổng số tiền 22 triệu đồng. Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí cho 346 đối tượng thuộc diện hộ nghèo…
Dạy nghề trồng nấm cho lao động ở Trường Trung cấp nghề Việt – Đức
Từ nay đến hết năm 2010, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm nghèo như: hỗ trợ kiến thức cho hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai chương trình đào taọ nghề cho hộ nghèo và lao động nông thôn; giải quyết các chế độ, chính sách xã hội cho người già không còn khả năng lao động và người già cô đơn không nơi nương tựa để giảm hộ nghèo.

Bảo Vy