Thứ hai,  26/09/2022

Kiểm tra tay nghề lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trong các ngày từ 12 đến 17-7, Trung tâm phối hợp Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức kiểm tra tay nghề của những lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, thủy sản.Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm làm việc, khả năng giao tiếp và thể lực của người lao động để làm cơ sở giới thiệu cho chủ sử dụng lao động bên Hàn Quốc. Đến nay, đã có 1.428 thí sinh đăng ký kiểm tra tay nghề, trong đó: ngành nông nghiệp đứng đầu với 730 thí sinh; ngành xây dựng: 681 thí sinh và thủy sản: 17 thí...

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trong các ngày từ 12 đến 17-7, Trung tâm phối hợp Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức kiểm tra tay nghề của những lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, thủy sản.

Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm làm việc, khả năng giao tiếp và thể lực của người lao động để làm cơ sở giới thiệu cho chủ sử dụng lao động bên Hàn Quốc. Đến nay, đã có 1.428 thí sinh đăng ký kiểm tra tay nghề, trong đó: ngành nông nghiệp đứng đầu với 730 thí sinh; ngành xây dựng: 681 thí sinh và thủy sản: 17 thí sinh.
Theo Nhandan