Thứ bảy,  01/10/2022

Diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn

LSO-Triển khai kế hoạch của Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 30/6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn cho gần 100 học viên gồm các lực lượng Quân đội, Bộ đội biên phòng và Công an.Diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạnTrong đợt diễn tập, các học viên đã được tập huấn về lái xuồng cứu nạn; tổ chức cứu nạn; luyện tập triển khai nhiều phương án tìm kiếm cứu nạn với các tình huống khác nhau; chỉ huy cứu nạn...Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các đơn vị chủ động trong mùa mưa bão sắp...

LSO-Triển khai kế hoạch của Ban phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 30/6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn cho gần 100 học viên gồm các lực lượng Quân đội, Bộ đội biên phòng và Công an.
Diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn
Trong đợt diễn tập, các học viên đã được tập huấn về lái xuồng cứu nạn; tổ chức cứu nạn; luyện tập triển khai nhiều phương án tìm kiếm cứu nạn với các tình huống khác nhau; chỉ huy cứu nạn…Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các đơn vị chủ động trong mùa mưa bão sắp tới.

Lê Minh