Thứ hai,  26/09/2022

Trên 66 ngàn học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

LSO-Năm học 2009-2010 toàn tỉnh đã có 66.125 học sinh sinh viên ( HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế ( BHYT). Từ tháng 9/2009, khi bước vào năm học mới, do công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nên dù tham gia theo kênh BHYT tự nguyện, số HSSV tham gia đã rất đông. Từ 1/1/2010, khi thực hiện BHYT bắt buộc đối với nhóm đối tượng này, thì nhiều trường đã tham gia đạt 100%.Tham gia BHYT, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV được thực hiện tốt hơn. Thực hiện Quyết định số 73/2007/QĐ-BGD&ĐT về quy định hoạt động y tế trong các cơ sở GD, các nhà trường đã trích quỹ BHYT lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, xây dựng tủ thuốc và mua sắm thuốc định kỳ để đảm bảo sơ cấp cứu khi cần thiết. Phối hợp với ngành y tế thường xuyên giáo dục công tác phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh và phòng các bệnh học đường.Đến cuối năm học 2009-2010, toàn tỉnh đã có trên 90% số trường học và cơ sở GD bố trí cán bộ y tế chuyên trách hoặc kiêm...

LSO-Năm học 2009-2010 toàn tỉnh đã có 66.125 học sinh sinh viên ( HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế ( BHYT). Từ tháng 9/2009, khi bước vào năm học mới, do công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nên dù tham gia theo kênh BHYT tự nguyện, số HSSV tham gia đã rất đông. Từ 1/1/2010, khi thực hiện BHYT bắt buộc đối với nhóm đối tượng này, thì nhiều trường đã tham gia đạt 100%.
Tham gia BHYT, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV được thực hiện tốt hơn. Thực hiện Quyết định số 73/2007/QĐ-BGD&ĐT về quy định hoạt động y tế trong các cơ sở GD, các nhà trường đã trích quỹ BHYT lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, xây dựng tủ thuốc và mua sắm thuốc định kỳ để đảm bảo sơ cấp cứu khi cần thiết. Phối hợp với ngành y tế thường xuyên giáo dục công tác phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh và phòng các bệnh học đường.
Đến cuối năm học 2009-2010, toàn tỉnh đã có trên 90% số trường học và cơ sở GD bố trí cán bộ y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; 100% số trường có tủ thuốc theo quy định.
Chuyển biến tốt của y tế trường học đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai BHYT bắt buộc đối với HSSV.

MH