Thứ năm,  16/09/2021

Nhiều chương trình tiết kiệm điện được triển khai

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, địa phương đang triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường tiết kiệm điện.

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện; xây dựng phương pháp đánh giá tiết kiệm điện; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tiết kiệm điện…

Cụ thể, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các chương trình truyền thông về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời áp mái, dịch vụ năng lượng (ESCO), chương trình điều chỉnh phụ tải.

EVN sẽ tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố khai thác hiệu quả Website sudungdien.evn.vn để theo dõi, cảnh báo mức tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng vừa có chỉ thị yêu cầu tất cả các đơn vị NHNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể – xã hội và cá nhân trong ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở và nơi sản xuất – kinh doanh.

Thống đốc yêu cầu các cơ quan của ngành phải đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng của các tập thể, cá nhân hàng năm; đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Thành phố Vũng Tàu cũng kêu gọi các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; khuyến khích huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm. Các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tại doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Theo Chinhphu