Thứ tư,  28/09/2022

Thủ tướng bổ nhiệm 5 Thứ trưởng

Các Quyết định 1000-1004 và 1006/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn 5 Thứ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp và Y tế. Theo đó, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.Ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.Thủ tướng đã bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đinh Trung Tụng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.Cùng với các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 5 thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Trần Ngọc Cảnh, Ủy...

Các Quyết định 1000-1004 và 1006/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn 5 Thứ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp và Y tế.

Theo đó, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Thủ tướng đã bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đinh Trung Tụng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Cùng với các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 5 thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Trần Ngọc Cảnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2010.

Theo Vnmedia