Thứ ba,  30/05/2023

Hơn 100 tỷ đồng giúp thanh niên nghèo phát triển sản xuất

Chiều 6-7, Ban Chỉ đạo Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2010 của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, sau hơn một tháng triển khai các hoạt động, các cấp bộ đoàn cả nước tổ chức hơn 250 cuộc vận động hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 43 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia và thu được hơn 28 nghìn đơn vị máu.Một trong những trọng tâm của mùa hè này là thanh niên giúp đỡ các xã nghèo. Theo đó, các đội thanh niên tình nguyện đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.500 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 30% kế hoạch đề ra; làm mới, sửa chữa hơn 6.500 căn nhà tặng các gia đình nghèo và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho hơn 100 nghìn thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 17 nghìn bạn trẻ, trong đó, hơn tám nghìn người được giải quyết việc làm. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tổ chức đoàn, hơn bảy nghìn đoàn viên, thanh niên được vay vốn...

Chiều 6-7, Ban Chỉ đạo Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2010 của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, sau hơn một tháng triển khai các hoạt động, các cấp bộ đoàn cả nước tổ chức hơn 250 cuộc vận động hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 43 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia và thu được hơn 28 nghìn đơn vị máu.

Một trong những trọng tâm của mùa hè này là thanh niên giúp đỡ các xã nghèo. Theo đó, các đội thanh niên tình nguyện đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.500 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 30% kế hoạch đề ra; làm mới, sửa chữa hơn 6.500 căn nhà tặng các gia đình nghèo và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho hơn 100 nghìn thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 17 nghìn bạn trẻ, trong đó, hơn tám nghìn người được giải quyết việc làm. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tổ chức đoàn, hơn bảy nghìn đoàn viên, thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, với số tiền hơn 100 tỷ đồng…
Theo Nhandan