Thứ ba,  06/06/2023

Hướng tới tham gia điều tiết thị trường nhà ở

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam tổ chức sơ kết công tác sản xuất, kinh doanh sáu tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh sáu tháng cuối năm và triển khai định hướng phát triển tập đoàn.Sáu tháng đầu năm, kết quả sản xuất, kinh doanh của tập đoàn và các tổng công ty thành viên cơ bản đạt yêu cầu, tỷ trọng giá trị thi công xây lắp chiếm hơn 50% kinh doanh nhà và hạ tầng 20%, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng 16,5%, còn lại là các loại hình kinh doanh khác.Trong sáu tháng cuối năm, tập đoàn phấn đấu tỷ trọng giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng tăng lên 29% trên tổng giá trị sản xuất, kinh doanh, giá trị thi công xây lắp giảm xuống 40%, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng chiếm 21%, lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị và nhà ở vẫn là chủ...

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam tổ chức sơ kết công tác sản xuất, kinh doanh sáu tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh sáu tháng cuối năm và triển khai định hướng phát triển tập đoàn.

Sáu tháng đầu năm, kết quả sản xuất, kinh doanh của tập đoàn và các tổng công ty thành viên cơ bản đạt yêu cầu, tỷ trọng giá trị thi công xây lắp chiếm hơn 50% kinh doanh nhà và hạ tầng 20%, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng 16,5%, còn lại là các loại hình kinh doanh khác.

Trong sáu tháng cuối năm, tập đoàn phấn đấu tỷ trọng giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng tăng lên 29% trên tổng giá trị sản xuất, kinh doanh, giá trị thi công xây lắp giảm xuống 40%, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng chiếm 21%, lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị và nhà ở vẫn là chủ đạo.
Theo Nhandan