Thứ bảy,  01/10/2022

Tràng Định đạt tỷ lệ 47 máy điện thoại trên 100 người dân

LSO-Kết quả cuộc tổng điều tra điện thoại và phương tiện nghe nhìn trên địa bàn huyện Tràng Định cho thấy, toàn huyện có 25.560 máy điện thoại/ tổng số 54.269 người dân được điều tra, đạt tỷ lệ 47 máy/ 100 dân; trong đó có 5356 máy điện thoại cố định ( ĐTCĐ)/ 12.868 hộ dân được điều tra (trung bình cứ 2,4 hộ có 1 máy ĐTCĐ). Với các mạng di động được phủ sóng trên khắp lãnh thổ, việc mua sắm điện thoại di động (ĐTDĐ) không còn là chuyện xa xỉ đối với người dân vùng cao. Như xã Tân Yên có 158 hộ gia đình, trong khi chỉ có 17 máy ĐTCĐ, thì đã có 210 máy ĐTDĐ; xã Khánh Long có 171 hộ với 852 người, nhưng toàn xã đã có 9 máy ĐTCĐ và 173 máy ĐTDĐ.Về phương tiện nghe nhìn, tuy tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chỉ đạt 91,9%, song toàn huyện đã có 12.053 máy thu hình/ 12.868 hộ được điều tra, đạt tỷ lệ 93,6%. Nhiều hộ gia đình ở các xã vùng cao chưa có điện lưới đã tận dụng các khe suối làm...

LSO-Kết quả cuộc tổng điều tra điện thoại và phương tiện nghe nhìn trên địa bàn huyện Tràng Định cho thấy, toàn huyện có 25.560 máy điện thoại/ tổng số 54.269 người dân được điều tra, đạt tỷ lệ 47 máy/ 100 dân; trong đó có 5356 máy điện thoại cố định ( ĐTCĐ)/ 12.868 hộ dân được điều tra (trung bình cứ 2,4 hộ có 1 máy ĐTCĐ).
Với các mạng di động được phủ sóng trên khắp lãnh thổ, việc mua sắm điện thoại di động (ĐTDĐ) không còn là chuyện xa xỉ đối với người dân vùng cao. Như xã Tân Yên có 158 hộ gia đình, trong khi chỉ có 17 máy ĐTCĐ, thì đã có 210 máy ĐTDĐ; xã Khánh Long có 171 hộ với 852 người, nhưng toàn xã đã có 9 máy ĐTCĐ và 173 máy ĐTDĐ.
Về phương tiện nghe nhìn, tuy tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chỉ đạt 91,9%, song toàn huyện đã có 12.053 máy thu hình/ 12.868 hộ được điều tra, đạt tỷ lệ 93,6%. Nhiều hộ gia đình ở các xã vùng cao chưa có điện lưới đã tận dụng các khe suối làm thủy điện nhỏ vừa có điện thắp sáng, mua ăng ten chảo cho ty vi để xem các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

MH