Thứ năm,  06/10/2022

Hơn 33,2 tỷ đồng hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo

LSO-Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, từ năm 2006 đến nay, bằng nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 20.724 hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn được hỗ trợ nước sạch, với tổng kinh phí đầu tư hơn 33.235 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 63 công trình nước sạch tập trung cho 5.026 hộ được thụ hưởng và hỗ trợ cấp nước sạch phân tán cho 15.662 hộ. Ngoài số tiền được hỗ trợ, thực hiện phương châm: “gia đình tự làm, Nhà nước hỗ trợ, vận động cộng đồng giúp đỡ”, đến nay tại khu vực nông thôn, các hộ dân đã khoan được 217 giếng đường kính nhỏ; 27.630 giếng đào; 1940 bể nước mưa và 464 công trình nước sinh hoạt tự chảy. Nhờ đó tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 58% năm 2006 lên đến nay đạt gần 70%; trong đó 35% số hộ được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn TC09 của...

LSO-Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, từ năm 2006 đến nay, bằng nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 20.724 hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn được hỗ trợ nước sạch, với tổng kinh phí đầu tư hơn 33.235 triệu đồng.
Từ nguồn vốn này, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 63 công trình nước sạch tập trung cho 5.026 hộ được thụ hưởng và hỗ trợ cấp nước sạch phân tán cho 15.662 hộ. Ngoài số tiền được hỗ trợ, thực hiện phương châm: “gia đình tự làm, Nhà nước hỗ trợ, vận động cộng đồng giúp đỡ”, đến nay tại khu vực nông thôn, các hộ dân đã khoan được 217 giếng đường kính nhỏ; 27.630 giếng đào; 1940 bể nước mưa và 464 công trình nước sinh hoạt tự chảy. Nhờ đó tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 58% năm 2006 lên đến nay đạt gần 70%; trong đó 35% số hộ được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn TC09 của Bộ Y tế.
Việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã phát huy sức mạnh của cộng đồng trong việc đoàn kết giúp nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Thúy Đội