Thứ sáu,  02/06/2023

Hữu Lũng: Với các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

LSO-Cùng với toàn tỉnh, mỗi thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở Hữu Lũng đều nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và có tác dụng trực tiếp nâng cao chất lượng dân số.Nâng cao chất lượng “đầu vào” của dân sốCó nhiều yếu tố cấu thành chất lượng dân số, song người ta thường đề cập đến trình độ văn hóa, lao động và thu nhập - đây là những yếu tố dễ nhìn nhận và đánh giá.Là huyện có diện tích tự nhiên rộng, người đông, phần lớn dân số trong khu vực nông thôn, quán triệt đường lối của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng luôn xác định con người vừa là kết quả, vừa là động lực của quá trình phát triển. Vì vậy, con người luôn được quan tâm một cách toàn diện, từ công tác Dân số- KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe, đến công tác giáo dục đào tạo, nhằm tạo ra một đội ngũ lao động khỏe mạnh,...

LSO-Cùng với toàn tỉnh, mỗi thành tựu phát triển kinh tế – xã hội ở Hữu Lũng đều nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và có tác dụng trực tiếp nâng cao chất lượng dân số.
Nâng cao chất lượng “đầu vào” của dân số
Có nhiều yếu tố cấu thành chất lượng dân số, song người ta thường đề cập đến trình độ văn hóa, lao động và thu nhập – đây là những yếu tố dễ nhìn nhận và đánh giá.
Là huyện có diện tích tự nhiên rộng, người đông, phần lớn dân số trong khu vực nông thôn, quán triệt đường lối của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng luôn xác định con người vừa là kết quả, vừa là động lực của quá trình phát triển. Vì vậy, con người luôn được quan tâm một cách toàn diện, từ công tác Dân số- KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe, đến công tác giáo dục đào tạo, nhằm tạo ra một đội ngũ lao động khỏe mạnh, có trình độ để thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH. Trong công tác dân số, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, thực hiện KHHGĐ theo phương châm “mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt”, công tác dịch vụ KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) được quan tâm. Mạng lưới y tế cơ sở đã và đang nâng cao năng lực dịch vụ, cung cấp đầy đủ các phương tiện tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng; thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS, trong đó vùng cao, vùng xa, vùng đông dân và vùng có mức sinh cao được quan tâm đặc biệt. Công tác y tế dự phòng, các mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện, chú trọng nâng cao tỷ lệ bà mẹ và trẻ em được tiêm chủng, giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng như tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

Chăm sóc cho trẻ em là việc làm thường xuyên, liên tục

Ảnh: Thanh Hòa

Với mạng lưới GD phát triển rộng khắp trên phạm vi lãnh thổ, ngành GD không chỉ đảm bảo quyền được học tập cho trẻ em, mà còn cố gắng nâng cao chất lượng GD. Hữu Lũng là một trong những địa phương có nhiều “điểm sáng” về chất lượng GD&ĐT của tỉnh. Trên cơ sở giữ vững thành tựu phổ cập THCS, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi của ngành học chính quy, ngành GD thường xuyên được mở rộng; mạng lưới trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả tạo điều kiện cho người dân học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.
Tạo các điều kiện phát triển toàn diện
Bằng các kênh đào tạo bồi dưỡng khác nhau, Hữu Lũng đang đẩy nhanh tiến trình đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ), nhất là thanh niên chưa có việc làm, thanh niên khu vực nông thôn. Sự phối hợp khá tốt với Trường Nông lâm nghiệp Đông Bắc, Trường trung cấp nghề Việt Đức, có sự tham gia tích cực của Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 của tỉnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hữu Lũng ngày một nâng cao, từ 22% năm 2006 lên trên 30% năm 2009. Đào tạo nghề gắn với việc làm có tác dụng nâng cao thu nhập cho người dân, vừa kích thích các ngành kinh tế phát triển theo hướng đồng bộ và liên hoàn. Tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phát triển, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động; đồng thời tích cực liên kết, tìm hiểu, giới thiệu việc làm cho NLĐ tại các khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Kết quả đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, mà còn từng bước tạo phong cách sống văn minh phù hợp với tiến trình hiện đại hóa.
Đầu tư cho con người kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng và nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu như điện, giao thông, nước sạch, các phương tiện nghe nhìn… Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao. Giờ đây, nhân dân các dân tộc trong huyện không chỉ được đáp ứng nhu cầu ăn mặc, ở và đang từng bước thực hiện giảm nghèo một cách vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đang trong giai đoạn cơ cấu dân số “vàng”, việc chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân để nâng cao chất lượng dân số được xác định là công việc có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo ra một lượng vật chất dồi dào có tác dụng trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người dân. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, những giải pháp của Hữu Lũng tỏ ra khá phù hợp với hoàn cảnh, những giải pháp ấy không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng dân số, mà còn tạo đà cho sự phát triển của các giai đoạn tiếp theo.

Minh Hồng