Thứ sáu,  02/06/2023

147 doanh nghiệp tại Ðà Nẵng biến mất khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Nguyễn Đức Xa (Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng) cho biết, sở vừa có Thông báo số 143/TB-ĐKKD về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Theo đó, căn cứ thông báo của cơ quan thuế địa phương và kết quả hậu kiểm doanh nghiệp thì đã có 147 công ty cổ phần, công ty TNHH, chi nhánh công ty, doanh nghiệp tư nhân... đăng ký hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh năm 2009 và sáu tháng đầu năm 2010.147 doanh nghiệp này không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính nên đã vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ban hành...

Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Nguyễn Đức Xa (Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng) cho biết, sở vừa có Thông báo số 143/TB-ĐKKD về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, căn cứ thông báo của cơ quan thuế địa phương và kết quả hậu kiểm doanh nghiệp thì đã có 147 công ty cổ phần, công ty TNHH, chi nhánh công ty, doanh nghiệp tư nhân… đăng ký hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh năm 2009 và sáu tháng đầu năm 2010.

147 doanh nghiệp này không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính nên đã vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp này sau mười ngày làm việc (kể từ ngày 30-7-2010) nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp.
Theo Nhandan