Thứ năm,  29/09/2022

Ðầu tư 54 nghìn tỷ đồng cho nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Theo Văn phòng thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giai đoạn 2011-2015, Chương trình sẽ tiếp tục đầu tư hơn 54 nghìn tỷ đồng giúp nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, trong đó hơn 21.800 tỷ đồng cho cấp nước sinh hoạt và 25.600 tỷ đồng cho vệ sinh hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh trường học, trạm xá.Đặc biệt, giai đoạn này, Chương trình sẽ ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa; vùng ven biển; vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước, lũ lụt, vùng nguồn nước bị ô nhiễm và ưu tiên các giải pháp công nghệ phục vụ đối tượng nghèo và đồng bào dân tộc thiểu...

Theo Văn phòng thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giai đoạn 2011-2015, Chương trình sẽ tiếp tục đầu tư hơn 54 nghìn tỷ đồng giúp nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, trong đó hơn 21.800 tỷ đồng cho cấp nước sinh hoạt và 25.600 tỷ đồng cho vệ sinh hộ gia đình, cấp nước và vệ sinh trường học, trạm xá.

Đặc biệt, giai đoạn này, Chương trình sẽ ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa; vùng ven biển; vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước, lũ lụt, vùng nguồn nước bị ô nhiễm và ưu tiên các giải pháp công nghệ phục vụ đối tượng nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Nhandan