Thứ bảy,  23/10/2021

Sơ kết công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng 12/7/2010, tại Nhà khách Tỉnh uỷ, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Sơ kết công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2010Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chiến lược Quốc gia chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) giai đoạn 2006-2010, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động triển khai cán bộ kế hoạch hoạt động công tác năm cho cán bộ Trung tâm, Đội trưởng Đội bảo vệ bà mẹ trẻ em (BVSKBMTE) các huyện, thành phố; xây dựng phân bổ chỉ tiêu chương trình, phân công cán bộ và xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến. Cùng với thực hiện các dịch vụ tại Trung tâm, Trung tâm đã chỉ đạo triển khai công tác CSSKSS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tới tuyến xã. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ số chuyên môn về làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đều đạt và vượt chỉ tiêu như tỷ lệ đẻ tại...

LSO-Sáng 12/7/2010, tại Nhà khách Tỉnh uỷ, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Sơ kết công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2010
Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chiến lược Quốc gia chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) giai đoạn 2006-2010, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động triển khai cán bộ kế hoạch hoạt động công tác năm cho cán bộ Trung tâm, Đội trưởng Đội bảo vệ bà mẹ trẻ em (BVSKBMTE) các huyện, thành phố; xây dựng phân bổ chỉ tiêu chương trình, phân công cán bộ và xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến. Cùng với thực hiện các dịch vụ tại Trung tâm, Trung tâm đã chỉ đạo triển khai công tác CSSKSS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tới tuyến xã. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ số chuyên môn về làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đều đạt và vượt chỉ tiêu như tỷ lệ đẻ tại cơ sở đạt 93% tăng 2% so với cùng kỳ 2009; tỷ lệ đẻ có cán bộ y tế đỡ 98% tăng 1,3% so với cùng kỳ 2009; tỷ lệ trẻ dưới 2 tuổi được cân hàng tháng đạt 95%.
Tiếp tục thực hiện công tác CSSKSS, 6 tháng cuối năm 2010, Trung tâm CSSKSS tỉnh sẽ tăng cường giám sát và hỗ trợ các đội BVSKBMTE chỉ đạo cơ sở thực hiện các dịch vụ về CSSSKSS, tăng cường giám sát các hoạt động: thực hành dinh dưỡng, truyền thông, cân trẻ dưới 2 tuổi hàng tháng; tổ chức tập huấn dự án CSSKSS, khám sàng lọc nhiễm khuẩn đường sinh sản…

Thúy Hường