Thứ ba,  26/10/2021

VNF1 được cấp chứng chỉ HACCP trong sản xuất, chế biến gạo

Tại thị trấn Bần (Hưng Yên), Công ty CP phân phối-bán lẻ VNF1 (Tổng công ty lương thực miền bắc) vừa tổ chức đón nhận chứng chỉ HACCP (hệ thống phân tích, xác định và kiểm soát nguy hiểm trong sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm), do tổ chức WQA (Anh) cấp.Theo tiêu chuẩn HACCP, nguyên liệu đầu vào, máy móc, trang thiết bị, nhân công, quá trình vận hành, lưu trữ và phân phối sản phẩm gạo được kiểm tra, bảo đảm 100% sản phẩm an toàn, chất lượng cao khi đưa ra thị trường. VNF1 là doanh nghiệp sản xuất, chế biến gạo đầu tiên ở nước ta áp dụng hệ thống tiêu chuẩn HACCP. Hiện nay, VNF1 đã thiết lập được hệ thống bán lẻ gạo gồm 10 siêu thị, cửa hàng của công ty, 30 siêu thị hiện đại và 154 điểm bán hàng khác với các sản phẩm gạo Trân Châu, Nàng Xuân, Lài Sữa, Tám Điện...

Tại thị trấn Bần (Hưng Yên), Công ty CP phân phối-bán lẻ VNF1 (Tổng công ty lương thực miền bắc) vừa tổ chức đón nhận chứng chỉ HACCP (hệ thống phân tích, xác định và kiểm soát nguy hiểm trong sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm), do tổ chức WQA (Anh) cấp.

Theo tiêu chuẩn HACCP, nguyên liệu đầu vào, máy móc, trang thiết bị, nhân công, quá trình vận hành, lưu trữ và phân phối sản phẩm gạo được kiểm tra, bảo đảm 100% sản phẩm an toàn, chất lượng cao khi đưa ra thị trường. VNF1 là doanh nghiệp sản xuất, chế biến gạo đầu tiên ở nước ta áp dụng hệ thống tiêu chuẩn HACCP. Hiện nay, VNF1 đã thiết lập được hệ thống bán lẻ gạo gồm 10 siêu thị, cửa hàng của công ty, 30 siêu thị hiện đại và 154 điểm bán hàng khác với các sản phẩm gạo Trân Châu, Nàng Xuân, Lài Sữa, Tám Điện Biên…
Theo Nhandan