Thứ ba,  21/03/2023

Từ ngày 20-8, phụ cấp lưu trú nhiều nhất là 200 nghìn đồng/người/ngày

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng từ ngày 20-8.Trong đó, phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác (ngày/người) nhiều nhất không quá 150 nghìn đồng. Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức nhiều nhất là 200 nghìn đồng/người/ngày thực tế (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển); trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ mức cao nhất để thanh toán. Đi công tác ở quận thuộc các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ nhiều nhất không quá 350 nghìn đồng; tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc T.Ư, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mức khoán không quá 250...

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng từ ngày 20-8.

Trong đó, phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác (ngày/người) nhiều nhất không quá 150 nghìn đồng. Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức nhiều nhất là 200 nghìn đồng/người/ngày thực tế (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển); trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ mức cao nhất để thanh toán. Đi công tác ở quận thuộc các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ nhiều nhất không quá 350 nghìn đồng; tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc T.Ư, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mức khoán không quá 250 nghìn đồng; tại các vùng còn lại mức khoán không quá 200 nghìn đồng.
Theo Nhandan