Chủ nhật,  26/03/2023

Ðác Lắc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động

Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp.Trong sáu tháng đầu năm nay, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo hơn 7.506 học viên, đạt hơn 51,5% kế hoạch năm, trong đó, đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho 1.050 lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn, xã vùng sâu, vùng xa.Năm 2010, tỉnh Đác Lắc phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng lên 28%, tăng gần 2% so với năm 2009. Tỉnh hiện có 42 cơ sở dạy nghề và đào tạo sáu nghề có trình độ cao đẳng, 17 nghề có trình độ trung cấp, 18 nghề có trình độ sơ cấp, với các loại hình đào tạo như: Tập trung tại cơ sở dạy nghề, lưu động tại các thôn, buôn, liên kết với các doanh nghiệp. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu: Tin học, dệt...

Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp.

Trong sáu tháng đầu năm nay, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo hơn 7.506 học viên, đạt hơn 51,5% kế hoạch năm, trong đó, đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho 1.050 lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn, xã vùng sâu, vùng xa.

Năm 2010, tỉnh Đác Lắc phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng lên 28%, tăng gần 2% so với năm 2009. Tỉnh hiện có 42 cơ sở dạy nghề và đào tạo sáu nghề có trình độ cao đẳng, 17 nghề có trình độ trung cấp, 18 nghề có trình độ sơ cấp, với các loại hình đào tạo như: Tập trung tại cơ sở dạy nghề, lưu động tại các thôn, buôn, liên kết với các doanh nghiệp. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu: Tin học, dệt may, nữ công gia chánh, nông lâm, thú y, chế biến nông – lâm sản, thực phẩm, cơ-điện-xây dựng, dệt thổ cẩm, chạm khắc gỗ, kinh doanh nhỏ… Trong đó, Trường cao đẳng Nghề thanh niên dân tộc Đác Lắc là đơn vị có quy mô lớn, mỗi năm đào tạo từ hai nghìn học viên trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm nay, Tỉnh ủy Bắc Giang đã lãnh đạo triển khai các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2010. Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn cho các công trình trọng điểm. Trong quá trình đẩy mạnh thi công các công trình, các đơn vị quản lý thi công các dự án quan tâm chỉ đạo chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư. Tỉnh đã sớm chỉ đạo các địa phương chủ động phòng, chống lụt, bão, phấn đấu hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ mùa năm 2010, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm 2010. Tỉnh đã đề ra một số chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, các đơn vị, các ngành địa phương phấn đấu hoàn thành thu ngân sách đạt 1.250 tỷ đồng, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 24 nghìn lao động.
Theo Nhandan