Thứ bảy,  16/10/2021

Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 14-7, tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu" với sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, Hội LHTN Việt Nam, các nhà khoa học, các cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực này.Diễn đàn do Hội LHTN Việt Nam, Cục Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Hiệp hội làng nghề truyền thống Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo Ban Tổ chức, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian trước mắt và lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực của Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn dân, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong. Thông qua các hoạt động tại diễn đàn giúp tuyên truyền, vận động tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi sinh, môi trường; giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả,...

Chiều 14-7, tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn “Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, Hội LHTN Việt Nam, các nhà khoa học, các cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực này.

Diễn đàn do Hội LHTN Việt Nam, Cục Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Hiệp hội làng nghề truyền thống Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo Ban Tổ chức, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian trước mắt và lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực của Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn dân, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò quan trọng, là lực lượng tiên phong. Thông qua các hoạt động tại diễn đàn giúp tuyên truyền, vận động tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi sinh, môi trường; giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công tác bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thông qua Diễn đàn, Hội LHTN Việt Nam chuyển thông điệp tới các bạn trẻ trong cả nước: “Thế hệ trẻ là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ môi trường”.
Theo Nhandan