Thứ năm,  30/03/2023

Ra mắt cuốn sách "Na Sầm – Thị trấn vùng biên"

LSO-Ngày 14/7/2010, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn sách “Na Sầm – Thị trấn vùng biên”.Na Sầm là một địa danh đã hiện diện từ xa xưa, nằm trên tuyến đường trọng yếu từ Lạng Sơn đi Cao Bằng; là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Văn Lãng. Cuốn sách “Na Sầm – Thị trấn vùng biên” phác họa bức tranh chung nhất về lịch sử, văn hóa, đặc điểm kinh tế - xã hội của Na Sầm. Nó được coi như một cuốn cẩm nang giới thiệu những nét cơ bản nhất của địa phương với những người muốn tìm hiểu về mảnh đất này. Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho con em các dân tộc đã và đang sinh sống trên địa bàn. 1 góc thị trấn Na Sầm - Thị trấn bên sông (Ảnh:M.V.H)1000 cuốn sách sẽ được trao cho các đồng chí lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, các gia đình chính sách và người dân thị trấn Na Sầm. Kinh phí xuất bản...

LSO-Ngày 14/7/2010, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn sách “Na Sầm – Thị trấn vùng biên”.
Na Sầm là một địa danh đã hiện diện từ xa xưa, nằm trên tuyến đường trọng yếu từ Lạng Sơn đi Cao Bằng; là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Văn Lãng. Cuốn sách “Na Sầm – Thị trấn vùng biên” phác họa bức tranh chung nhất về lịch sử, văn hóa, đặc điểm kinh tế – xã hội của Na Sầm. Nó được coi như một cuốn cẩm nang giới thiệu những nét cơ bản nhất của địa phương với những người muốn tìm hiểu về mảnh đất này. Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho con em các dân tộc đã và đang sinh sống trên địa bàn.
1 góc thị trấn Na Sầm – Thị trấn bên sông (Ảnh:M.V.H)
1000 cuốn sách sẽ được trao cho các đồng chí lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, các gia đình chính sách và người dân thị trấn Na Sầm. Kinh phí xuất bản cuốn sách là 150 triệu đồng.

Thanh Hòa