Thứ tư,  27/10/2021

Lạng Sơn: Môi trường nước mặt đã có dấu hiệu ô nhiễm

LSO-Qua kết quả quan trắc môi trường hàng năm, hầu hết môi trường nước mặt trên địa bàn toàn tỉnh vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tận dụng nước mặt để nuôi cá lồng tại hồ Phai Luông, xã Hợp thành, huyện Cao LộcTuy nhiên cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm khi qua kết quả quan trắc, suối Lao Ly, suối Ngọc Tuyền, hồ Phai Loạn (thành phố); suối Hợp Thành (Cao Lộc)… một vài thông số đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Nguyên nhân chính của tình trạng này chủ yếu là do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, thải trực tiếp ra môi trường. Cá biệt có trường hợp suối Tòng Già (Lộc Bình) bị ô nhiễm do nước thải của mỏ than Na Dương....

LSO-Qua kết quả quan trắc môi trường hàng năm, hầu hết môi trường nước mặt trên địa bàn toàn tỉnh vẫn nằm trong giới hạn cho phép.
Tận dụng nước mặt để nuôi cá lồng tại hồ Phai Luông, xã Hợp thành, huyện Cao Lộc
Tuy nhiên cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm khi qua kết quả quan trắc, suối Lao Ly, suối Ngọc Tuyền, hồ Phai Loạn (thành phố); suối Hợp Thành (Cao Lộc)… một vài thông số đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Nguyên nhân chính của tình trạng này chủ yếu là do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, thải trực tiếp ra môi trường. Cá biệt có trường hợp suối Tòng Già (Lộc Bình) bị ô nhiễm do nước thải của mỏ than Na Dương.

Lê Minh