Thứ tư,  27/10/2021

TP Hồ Chí Minh giảm 14,11% số vụ tai nạn giao thông

Ngày 14-7, Ban An toàn Giao thông (ATGT), Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT sáu tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2010.Trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 493 vụ tai nạn giao thông, làm chết 412 người, bị thương 191 người, giảm 14,11% số vụ, giảm 8,85% người chết và 27,11% người bị thương so với năm 2009. Trong thời gian qua, Ban ATGT, Công an, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông... thành phố phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, người dân về trật tự ATGT và bước đầu đã đạt được những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, trong sáu tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và quyết tâm thực hiện cao hơn nữa của tất cả các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương để cùng người dân toàn thành phố thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao...

Ngày 14-7, Ban An toàn Giao thông (ATGT), Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT sáu tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2010.

Trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 493 vụ tai nạn giao thông, làm chết 412 người, bị thương 191 người, giảm 14,11% số vụ, giảm 8,85% người chết và 27,11% người bị thương so với năm 2009. Trong thời gian qua, Ban ATGT, Công an, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông… thành phố phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, người dân về trật tự ATGT và bước đầu đã đạt được những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, trong sáu tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và quyết tâm thực hiện cao hơn nữa của tất cả các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương để cùng người dân toàn thành phố thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
Theo Nhandan