Thứ bảy,  23/10/2021

Nhà máy xử lý nước thải ở Ðà Nẵng đang vận hành thử đã bị hư hỏng

Chiều 14-7, chỉ sau hai ngày vận hành thử nghiệm, Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang (TP Đà Nẵng) đã phải ngừng hoạt động do bị sập tường.Nhà máy này thuộc khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, một trong những điểm ô nhiễm môi trường nhất trên địa bàn. Với công suất 3.000 m3/ngày đêm, nhà máy do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ môi trường Quốc Việt (TP Hồ Chí Minh) xây dựng. Toàn bộ nguồn nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ được đấu nối vào đây để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nguyên nhân sự cố được xác định là do chất lượng xây dựng không bảo đảm. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và khắc phục sự...

Chiều 14-7, chỉ sau hai ngày vận hành thử nghiệm, Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang (TP Đà Nẵng) đã phải ngừng hoạt động do bị sập tường.


Nhà máy này thuộc khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, một trong những điểm ô nhiễm môi trường nhất trên địa bàn. Với công suất 3.000 m3/ngày đêm, nhà máy do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ môi trường Quốc Việt (TP Hồ Chí Minh) xây dựng. Toàn bộ nguồn nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ được đấu nối vào đây để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nguyên nhân sự cố được xác định là do chất lượng xây dựng không bảo đảm.


Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố.


Theo Nhandan