Thứ bảy,  23/10/2021

Công bố "Bộ quy tắc ứng xử" dùng cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã công bố ban hành "Bộ quy tắc ứng xử" dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.Bộ quy tắc này gồm 12 điều, quy định các doanh nghiệp cần: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; tiêu chuẩn kinh doanh; quảng cáo công việc; tuyển chọn; đào tạo; tổ chức đưa lao động đi nước ngoài; bảo vệ người lao động (NLĐ) ở nước ngoài; ký kết các hợp đồng; về nước và tái hòa nhập; tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp; xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng quan hệ đồng nghiệp giữa các doanh nghiệp. Về phía NLĐ không phải trả các chi phí cho việc về nước nếu việc về nước không phải do lỗi của họ. Doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động và các cơ quan trong và ngoài nước tạo điều kiện để...

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã công bố ban hành “Bộ quy tắc ứng xử” dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ quy tắc này gồm 12 điều, quy định các doanh nghiệp cần: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; tiêu chuẩn kinh doanh; quảng cáo công việc; tuyển chọn; đào tạo; tổ chức đưa lao động đi nước ngoài; bảo vệ người lao động (NLĐ) ở nước ngoài; ký kết các hợp đồng; về nước và tái hòa nhập; tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp; xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng quan hệ đồng nghiệp giữa các doanh nghiệp. Về phía NLĐ không phải trả các chi phí cho việc về nước nếu việc về nước không phải do lỗi của họ. Doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động và các cơ quan trong và ngoài nước tạo điều kiện để NLĐ sau khi hết hạn/chấm dứt hợp đồng được về nước an toàn, thuận lợi, đặc biệt là lao động nữ.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Thanh Hòa: Bộ quy tắc ứng xử này là công cụ hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của luật pháp; phòng, chống lao động cưỡng bức, buôn bán người, nhất là đối với lao động dễ bị tổn thương như lao động nữ.
Theo Nhandan