Thứ ba,  26/10/2021

Tập huấn báo chí về tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Ngày 15-7, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh phía bắc. Hơn 150 phóng viên thuộc 76 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tham dự.Các học viên được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi giới thiệu những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng và Nhà nước về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những chặng đường lịch sử, giá trị tiêu biểu của nền văn hiến, các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm... Các phóng viên còn được trao đổi, thảo luận với Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc những nội dung có liên quan Hà Nội xưa và nay. Sắp tới, lớp tập huấn sẽ được tổ chức cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía...

Ngày 15-7, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh phía bắc. Hơn 150 phóng viên thuộc 76 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tham dự.

Các học viên được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi giới thiệu những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng và Nhà nước về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, những chặng đường lịch sử, giá trị tiêu biểu của nền văn hiến, các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm… Các phóng viên còn được trao đổi, thảo luận với Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc những nội dung có liên quan Hà Nội xưa và nay. Sắp tới, lớp tập huấn sẽ được tổ chức cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía nam.
Theo Nhandan