Thứ tư,  27/10/2021

Tập huấn truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống cúm AH5N1 cho y tế thôn bản

LSO-Từ ngày từ 14 đến 16/7, Dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn đã tài trợ kinh phí cho TTYT huyện Văn Quan mở lớp tập huấn truyền thông thay đổi hành vi phòng chống cúm AH5N1 lây sang người cho 75 cán bộ y tế thôn bản thuộc 24 cơ sở xã, thị trấn.Với thời gian 3 ngày các nhân viên y tế thôn, bản đã được học tập những kiến thức cơ bản về cách nhận biết, nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng chống dịch cúm AH5N1 ở gia cầm và ở người. Để các học viên làm quen và thành thạo trong công việc, lớp học đã tổ chức thực hành bài giảng kết hợp với các kỹ năng về truyền thông giáo dục sức khoẻ. Sau lớp tập huấn các học viên là nhân viên y tế thôn bản sẽ trở thành những truyền thông viên tích cực trong cộng đồng, giúp cộng đồng thay đổi hành vi phòng chống dịch cúm AH5N1 có hiệu...

LSO-Từ ngày từ 14 đến 16/7, Dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn đã tài trợ kinh phí cho TTYT huyện Văn Quan mở lớp tập huấn truyền thông thay đổi hành vi phòng chống cúm AH5N1 lây sang người cho 75 cán bộ y tế thôn bản thuộc 24 cơ sở xã, thị trấn.
Với thời gian 3 ngày các nhân viên y tế thôn, bản đã được học tập những kiến thức cơ bản về cách nhận biết, nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng chống dịch cúm AH5N1 ở gia cầm và ở người. Để các học viên làm quen và thành thạo trong công việc, lớp học đã tổ chức thực hành bài giảng kết hợp với các kỹ năng về truyền thông giáo dục sức khoẻ. Sau lớp tập huấn các học viên là nhân viên y tế thôn bản sẽ trở thành những truyền thông viên tích cực trong cộng đồng, giúp cộng đồng thay đổi hành vi phòng chống dịch cúm AH5N1 có hiệu quả.

Thanh Huệ