Thứ tư,  27/10/2021

Gần 30 triệu đồng ủng hộ hỗ trợ các hộ kinh doanh bị thiệt hại do cháy chợ Đông Kinh

LSO-Ngày 14-7-2010, Hội phụ nữ chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ những hội viên phụ nữ và các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh bị thiệt hại về hàng hóa và tài sản, do vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 10-7 vừa qua. Ngay sau lời kêu gọi và tuyên truyền vận động của Chủ tịch Hội phụ nữ chợ Đông Kinh TPLS, các hội viên phụ nữ và các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh đã đóng góp mỗi hộ ít nhất là 30.000 đồng, hộ nhiều nhất là 100.000 đồng. Đồng thời Ban chấp hành Hội còn đến từng quầy đang kinh doanh tại chợ Đông Kinh, tuyên truyền vận động và thu tiền đóng góp ủng hộ trực tiếp tại chỗ. Ngay trong ngày 14-7-2010, Hội phụ nữ chợ Đông Kinh đã quyên góp được 17.5 triệu đồng. Cùng ngày, Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn cũng đã trao số tiền do cán bộ nhân viên toàn Công ty ủng hộ mỗi người một ngày lương cho Hội phụ nữ chợ Đông Kinh.Tổng số tiền do 2 đơn vị đóng góp được gần 30...

LSO-Ngày 14-7-2010, Hội phụ nữ chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ những hội viên phụ nữ và các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh bị thiệt hại về hàng hóa và tài sản, do vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 10-7 vừa qua.
Ngay sau lời kêu gọi và tuyên truyền vận động của Chủ tịch Hội phụ nữ chợ Đông Kinh TPLS, các hội viên phụ nữ và các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh đã đóng góp mỗi hộ ít nhất là 30.000 đồng, hộ nhiều nhất là 100.000 đồng. Đồng thời Ban chấp hành Hội còn đến từng quầy đang kinh doanh tại chợ Đông Kinh, tuyên truyền vận động và thu tiền đóng góp ủng hộ trực tiếp tại chỗ. Ngay trong ngày 14-7-2010, Hội phụ nữ chợ Đông Kinh đã quyên góp được 17.5 triệu đồng. Cùng ngày, Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn cũng đã trao số tiền do cán bộ nhân viên toàn Công ty ủng hộ mỗi người một ngày lương cho Hội phụ nữ chợ Đông Kinh.
Tổng số tiền do 2 đơn vị đóng góp được gần 30 triệu đồng trên đây, Hội phụ nữ chợ Đông Kinh sẽ cân đối để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ hợp lý và kịp thời đối với từng hộ bị thiệt hại.

Kim Chung