Thứ năm,  30/03/2023

Cao Lộc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

LSO-Ngày 14/7, huyện Cao Lộc đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2000- 2010.10 năm qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện Cao Lộc đã làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hoá được phát huy và giữ gìn, văn hoá- xã hội và các hoạt động phong trào ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào nề nếp. Phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến được cán bộ, công chức viên chức, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng. Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, tham gia đóng góp các quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".... Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng bản, khối phố văn hoá thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Năm 2001 có trên 1.700 hộ đạt gia đình văn...

LSO-Ngày 14/7, huyện Cao Lộc đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000- 2010.

10 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Cao Lộc đã làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hoá được phát huy và giữ gìn, văn hoá- xã hội và các hoạt động phong trào ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào nề nếp. Phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến được cán bộ, công chức viên chức, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng. Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, tham gia đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng bản, khối phố văn hoá thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Năm 2001 có trên 1.700 hộ đạt gia đình văn hoá thì đến năm 2009 có tới trên 8.500 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Các hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám tang, lễ hội giảm, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp.
Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 13 tập thể, 28 gia đình và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000- 2010.
Mai Trang - Dương Chinh