Chủ nhật,  26/03/2023

Văn Quan 197 lượt truyền thông về giáo dục sức khỏe

LSO-Trong 6 tháng đầu năm 2010, huyện Văn Quan đã tổ chức truyền thông về giáo dục sức khỏe được 197 lượt, với tổng số 32.204 người được nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, Luật BHYT và Luật BHXH… thông qua các buổi truyền thông nhằm giúp người dân thêm hiểu biết, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời nắm bắt được những chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khám chữa...

LSO-Trong 6 tháng đầu năm 2010, huyện Văn Quan đã tổ chức truyền thông về giáo dục sức khỏe được 197 lượt, với tổng số 32.204 người được nghe.
Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, Luật BHYT và Luật BHXH… thông qua các buổi truyền thông nhằm giúp người dân thêm hiểu biết, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời nắm bắt được những chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khám chữa bệnh.

Khánh Ly