Thứ tư,  29/03/2023

Xây dựng Bệnh viện Ða khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 19-7, tại TP Buôn Ma Thuột diễn ra lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do Sở Y tế tỉnh Đác Lắc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 12 ha tại địa bàn phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột), quy mô 800 giường bệnh, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.Theo kế hoạch xây dựng, bệnh viện được hoàn thành vào năm 2013, sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao và tiến tới thực hiện các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu cho nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh của hai nước bạn là Lào và...

Ngày 19-7, tại TP Buôn Ma Thuột diễn ra lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do Sở Y tế tỉnh Đác Lắc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 12 ha tại địa bàn phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột), quy mô 800 giường bệnh, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo kế hoạch xây dựng, bệnh viện được hoàn thành vào năm 2013, sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao và tiến tới thực hiện các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu cho nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh của hai nước bạn là Lào và Cam-pu-chia.
Theo Nhandan