Chủ nhật,  26/03/2023

Sáu tháng, xảy ra 32 vụ cháy rừng ở Nghệ An

Số liệu báo cáo từ Ban chỉ huy cấp bách phòng, chống cháy rừng (PCCR) Nghệ An, sáu tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 32 vụ, cháy hơn 150 ha rừng, trong đó 119 ha đất có rừng.Đặc biệt chỉ trong 13 ngày đầu tháng 7, nắng nóng gay gắt đã xảy ra 19 vụ, làm cháy 85 ha rừng. Các địa phương để xảy ra cháy rừng nhiều lần là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu. Để hạn chế tình trạng cháy rừng, Ban chỉ huy cấp bách PCCR đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát người vào rừng; thu gom vật liệu dưới các tán rừng, nhất là rừng thông; tổ chức canh rừng thường...

Số liệu báo cáo từ Ban chỉ huy cấp bách phòng, chống cháy rừng (PCCR) Nghệ An, sáu tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 32 vụ, cháy hơn 150 ha rừng, trong đó 119 ha đất có rừng.

Đặc biệt chỉ trong 13 ngày đầu tháng 7, nắng nóng gay gắt đã xảy ra 19 vụ, làm cháy 85 ha rừng. Các địa phương để xảy ra cháy rừng nhiều lần là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu.

Để hạn chế tình trạng cháy rừng, Ban chỉ huy cấp bách PCCR đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát người vào rừng; thu gom vật liệu dưới các tán rừng, nhất là rừng thông; tổ chức canh rừng thường xuyên…
Theo Nhandan