Thứ bảy,  31/07/2021

Văn Quan: Bước chuyển tích cực trong công tác giảm nghèo

(LSO) – Văn Quan là huyện có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao của tỉnh. Trong những năm qua, các cấp, ngành ở huyện đã tích cực triển khai các giải pháp, trong đó tập trung lồng ghép các nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, các mô hình giảm nghèo, dự án phát triển sản xuất… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện ngày càng giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Là hộ nghèo, năm 2018, gia đình ông Ma Văn Thoòng, thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ được Nhà nước hỗ trợ vốn để phát triển trồng cây quýt. Ông còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng cây ăn quả do UBND xã phối hợp tổ chức. Có vốn, kỹ thuật trong tay, ông Thoòng mạnh dạn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và đã mang lại hiệu quả. Hết năm 2019, gia đình ông Thoòng thoát nghèo.

Mô hình nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thị trấn Văn Quan thoát nghèo và từng bước làm giàu

Không chỉ gia đình ông Thoòng mà ở xã Tri Lễ còn có nhiều hộ được Nhà nước hỗ trợ từ đó vươn lên thoát nghèo. Điển hình như hộ: ông Triệu Văn Yên (thôn Đèo Luông), Lê Văn Biên, Triệu Văn Bền (thôn Bản Châu), Lý Văn Thương, Lương Thị Huyền (thôn Lũng Phúc)… Bà Trương Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: Những năm qua, UBND xã xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình để thực hiện giảm nghèo hiệu quả. Trong đó tập trung tuyên truyền, tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng cho người dân. Theo đó, từ 2016 đến nay, xã đã triển khai hiệu quả các chương trình để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất. Cụ thể UBND xã đã hỗ trợ giống cây trồng với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn chính sách ưu đãi với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Cùng đó là bê tông hóa được trên 25 km đường giao thông nông thôn tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nhờ đó, giai đoạn 2016 – 2019, trung bình mỗi năm, xã giảm 7,5% số hộ nghèo, cuối năm 2019, toàn xã còn 289 hộ nghèo (chiếm 29,01%).

Không riêng xã Tri Lễ, những năm qua, công tác giảm nghèo trong toàn huyện Văn Quan có nhiều chuyển biến tích cực. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng bộ, chính quyền huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về công tác giảm nghèo. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan tích cực đôn đốc hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo hằng năm; tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, giải quyết vốn vay ưu đãi cho người dân… Huyện cũng đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất. Trong giai đoạn này, Văn Quan cũng tập trung thực hiện Chương trình 135, Chương trình 30a của Chính phủ. Qua đó, nguồn vốn của trung ương đã  đầu tư cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn gần 151 tỷ đồng để xây dựng 284 công trình: trường học, điện, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xã, thôn; cấp gần 38 tỷ đồng hỗ trợ gần 20.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng cây ăn quả. Ngoài ra, các cấp, ngành liên quan ở huyện còn triển khai hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, đảm bảo tất cả các hộ nghèo có nhu cầu đều được vay vốn. Từ năm 2016 đến nay, hàng vạn lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh, sinh viên được tiếp cận, vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 577  tỷ đồng.

Ông Đổng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Với các giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, công tác giảm nghèo ở huyện đã có chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 32 triệu đồng/người/năm (tăng 16,5 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo là 16,83%, giảm 21,92% so với năm 2015. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các ngành có liên quan đối với công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

ĐỖ HOẠT