Thứ bảy,  01/04/2023

Thanh tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng

LSO-Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý môi trường-Bộ Y tế, từ ngày 19/7/2010, Đoàn thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn bắt đầu đợt thanh tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.Thanh tra y tế kiểm tra sản phẩm bình xịt muỗi tại một cơ sở sản xuất ở Cao LộcTrong đợt này, đoàn sẽ tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; việc sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. Nội dung thanh tra gồm: điều kiện sản xuất, buôn bán hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn; việc thực hiện các quy định về đăng ký hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; quy trình lưu chứa, tiêu huỷ, quảng cáo, nhãn, bao gói, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn. Đoàn thanh tra tuyên truyền cho chủ cơ sở các quy định về quản lý hóa chất, chế phẩn diệt côn trùngĐây là đợt thanh, kiểm...

LSO-Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý môi trường-Bộ Y tế, từ ngày 19/7/2010, Đoàn thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn bắt đầu đợt thanh tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Thanh tra y tế kiểm tra sản phẩm bình xịt muỗi tại một cơ sở sản xuất ở Cao Lộc
Trong đợt này, đoàn sẽ tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; việc sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. Nội dung thanh tra gồm: điều kiện sản xuất, buôn bán hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn; việc thực hiện các quy định về đăng ký hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; quy trình lưu chứa, tiêu huỷ, quảng cáo, nhãn, bao gói, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn.
Đoàn thanh tra tuyên truyền cho chủ cơ sở các quy định về quản lý hóa chất, chế phẩn diệt côn trùng
Đây là đợt thanh, kiểm tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đầu tiên được Sở Y tế Lạng Sơn trực tiếp tiến hành trên địa bàn tỉnh. Đợt thanh tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế; củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tăng cường phòng chống, ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh, lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không đúng quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, đợt thanh tra sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2010.

Thúy Hường