Thứ bảy,  19/06/2021

Bàn công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

LSO-Sáng nay (20/7), Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V tổ chức cuộc họp lần thứ hai bàn công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, năm 2020.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban phục vụ đại hội triển khai cơ bản hoàn tất các nội dung công việc theo tiến độ và đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đơn cử như, chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Các khâu chuẩn bị như: trang trí khánh tiết, cổ động trực quan, trưng bày triển lãm… đang được các đơn vị thành viên tăng cường triển khai.

Tại cuộc họp đã có 14 lượt ý kiến đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Các ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung như: lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham gia giao lưu, tọa đàm tại đại hội; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan; quy mô, hình thức và chủ đề triển lãm tại đại hội; lựa chọn các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để giới thiệu trong cuốn sách “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020” và đề xuất tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V vào ngày 20 – 21/8/2020.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị của các tiểu ban phục vụ đại hội cũng như các ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ đại hội cần xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành các các nội dung, công việc được giao.

Sở Nội vụ cùng Tiểu ban Nội dung rà soát lại các nội dung, các báo cáo trình bày tại đại hội và lựa chọn, thẩm định kỹ các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; trong đó, ưu tiên những nhân tố tích cực có sức ảnh hưởng đối với đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

ĐĂNG THÙY – LƯƠNG THẢO