Thứ năm,  30/03/2023

Văn Quan: 10 năm xây dựng đời sống văn hoá

LSO-57.932 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 706 khu dân cư tiên tiến; 160 làng, phố văn hoá và 913 cơ quan, đơn vị văn hoá là kết quả của 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Văn Quan.Thi giã gạo trong lễ hội lồng tồng ở huyện Bắc Sơn - Ảnh: H.V.TTrên địa bàn huyện Văn Quan có 11.928 hộ gia đình với 54.175 người và 178 cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, huy động mọi lực lượng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hưởng ứng, nhiệt tình tham gia, thực sự đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi. Nhận thức của nhân dân về văn hoá đối với cuộc sống ngày càng chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khối đại đoàn...

LSO-57.932 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 706 khu dân cư tiên tiến; 160 làng, phố văn hoá và 913 cơ quan, đơn vị văn hoá là kết quả của 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Văn Quan.
Thi giã gạo trong lễ hội lồng tồng ở huyện Bắc Sơn – Ảnh: H.V.T

Trên địa bàn huyện Văn Quan có 11.928 hộ gia đình với 54.175 người và 178 cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, huy động mọi lực lượng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hưởng ứng, nhiệt tình tham gia, thực sự đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi. Nhận thức của nhân dân về văn hoá đối với cuộc sống ngày càng chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần bài trừ các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn trong xã hội, xây dựng môi trường văn hoá xanh-sạch-đẹp-an toàn. Để phong trào thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào huyện đã phát huy được vai trò chỉ đạo, điều hành đối với BCĐ phong trào cơ sở, tạo nên sự hoạt động thống nhất, đồng bộ từ cấp huyện đến xã, thị trấn. 10 năm qua, BCĐ phong trào của huyện đã ban hành 50 văn bản hướng dẫn chi tiết, triển khai thực hiện và cụ thể hoá các nội dung của cuộc vận động. Phong trào triển khai thực hiện ở 7 nội dung: Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; Xây dựng gia đình văn hoá; Xây dựng đời sống mới ở khu dân cư; Xây dựng làng, khu phố văn hoá; Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ và phong trào học tập, lao động sáng tạo. Để thực hiện tốt 7 nội dung phong trào, hàng năm BCĐ huyện luôn tổ chức các cuộc họp định kì, tiến hành sơ tổng kết phong trào nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và xác định phương hướng trọng tâm cho thời gian tiếp theo. Hàng năm có trên 200 buổi tuyên truyền, đưa thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như nội dung cuộc vận động đến với mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh-truyền hình…Cũng từ đó, nhân thức về vị trí và vai trò của văn hoá trong phát triển kinh tế ngày càng chuyển biến rõ rệt. Cùng với phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất thì người dân ngày càng quan tâm hơn tới đời sống tinh thần. Đến nay toàn huyện có 123 nhà văn hoá và 14 sân chơi bãi tập đáp ứng cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội họp, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, góp phần thực hiện phong trào hiệu quả qua từng năm.

Với sự phấn đấu nỗ lực, phát huy nội lực sẵn có và huy động mọi nguồn lực, hy vọng rằng từ nay đến năm 2015, huyện Văn Quan sẽ đạt 65% gia đình văn hoá tiêu biểu; 20 làng bản, khối phố văn hoá; 50% khu dân cư tiên tiến và 90% cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá – đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kim Loan