Thứ sáu,  24/03/2023

Chi Lăng với công tác đền ơn đáp nghĩa

LSO-Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng ngàn người con quê hương Chi Lăng lên đường tòng quân, nhiều người đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại, giành độc lập tự do cho dân tộc. Huyện Chi Lăng hiện có 5.301 đối tượng gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Chi Lăng luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đã thực sự được xã hội hoá trên địa bàn, toàn huyện đã huy động được sức mạnh to lớn của toàn xã hội tự giác tham gia cùng với Nhà nước, bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm... Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được...

LSO-Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng ngàn người con quê hương Chi Lăng lên đường tòng quân, nhiều người đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại, giành độc lập tự do cho dân tộc. Huyện Chi Lăng hiện có 5.301 đối tượng gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Chi Lăng luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự được xã hội hoá trên địa bàn, toàn huyện đã huy động được sức mạnh to lớn của toàn xã hội tự giác tham gia cùng với Nhà nước, bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng quỹ ” Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm… Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được 667.325.980 đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đã sửa chữa và xây dựng được 51 nhà tình nghĩa, trị giá 342.082.000 đồng, 7 nhà bia ghi tên, trị giá 171.000.000 đồng. Vận động nhân dân đóng góp được hàng nghìn ngày công giúp đỡ các gia đình xây dựng cải thiện nhà ở, tiêu biểu như xã Hoà Bình đã huy động được gần 1.000 công lao động xây dựng nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó huyện còn phát động phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng vườn cây tình nghĩa cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, phong trào đã được đông đảo các cơ quan, đơn vị và nhân dân ủng hộ, đã trao tặng 45 sổ tiết kiệm, trị giá 27.000.000 đồng và 50 vườn cây tình nghĩa. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho các thương binh, gia đình liệt sỹ được thực hiện tốt. Hàng năm huyện thường xuyên tổ chức các đoàn y bác sỹ đến các xã, thị trấn khám và cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, mỗi năm trung bình 400 lượt người. Hỗ trợ kinh phí cho các gia đình thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ ở các tỉnh phía Nam, tổ chức chăm sóc con thương binh, liệt sỹ…
Thực hiện Pháp lệnh đối với người có công, những năm qua, Chi Lăng thực hiện tốt các chính sách người có công với nước. Hàng năm, huyện đã dành một phần kinh phí lớn để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và cứu tế đột xuất cho các đối tượng m đau, hoạn nạn, khó khăn. Việc thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng được đảm bảo kịp thời, an toàn, chính xác. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, các địa phương trong huyện đều tổ chức đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công. Đặc biệt những năm gần đây, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được phát huy và nhân rộng ở các xã, thị trấn. Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn trong huyện được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và nâng mức sống của gia đình người có công bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, tiêu biểu trong phong trào này là các xã Mai Sao, Quang Lang, Gia Lộc, thị trấn Chi Lăng…
Những kết quả đạt được trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Chi Lăng đó là sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự nhận thức sâu sắc của từng người dân. Hy vọng trong thời gian tới, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Chi Lăng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.

La Nam