Thứ bảy,  31/07/2021

Hữu Lũng: Điểm sáng về xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ

LSO-Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, công tác chăm sóc thương bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, đã thu hút được sự đóng góp tích cực của các ban, ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc người có công ngày càng phát triển sâu rộng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng sổ tiết kiệm…Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.Xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ là thể hiện sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, để ghi tạc những công...

LSO-Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, công tác chăm sóc thương bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, đã thu hút được sự đóng góp tích cực của các ban, ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
Đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc người có công ngày càng phát triển sâu rộng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng sổ tiết kiệm…Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
Xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ là thể hiện sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, để ghi tạc những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây cũng là nơi giáo dục thế hệ trẻ và ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc; là công trình văn hóa mang tính lịch sử lâu dài, là nơi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình và thân nhân các liệt sỹ đến thắp hương tưởng niệm những người con yêu quý của quê hương, đất nước. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, HĐND huyện đã ra các nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tham gia tích cực, thực hiện 5 chương trình chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Đặc biệt là phong trào đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ đã được chỉ đạo, triển khai sâu rộng.
Kết quả, từ năm 2002 đến năm 2010, huyện đã xây dựng được 15 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại 15 xã, thị trấn với tổng kinh phí 1.301.679.000đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 876.201.469đồng. Nhiều xã thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ như: Đồng Tiến, Yên Bình, Tân Thành, Tân Lập, Yên Vượng và thị trấn Hữu Lũng. Đặc biệt, có 2 gia đình tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ của xã: gia đình ông Hoàng Tiến, thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập hiến 600m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến hiến 450m2 đất. Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân ở các địa phương khác đã có sự đóng góp rất lớn bằng vật chất, tinh thần, góp phần hoàn thành công trình xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ.
Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với các liệt sỹ thì mỗi địa phương ( thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, từ nay đến năm 2015, huyện Hữu Lũng phấn đấu 100% số xã trên địa bàn có nhà bia ghi tên liệt sỹ, trong đó, mỗi năm xây dựng từ 2 nhà bia trở lên. Chỉ đạo các xã, thị trấn đã có nhà bia ghi tên liệt sỹ phải luôn quan tâm đến công tác tu sửa, bố trí người quản lý, bảo vệ. Hiệu trưởng các trường trên địa bàn cử học sinh thường xuyên quét dọn, vệ sinh nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sỹ, trồng cây, trồng hoa xung quanh. Tổ chức dâng hương, thăm viếng nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sỹ…

Minh Thảo