Thứ bảy,  23/10/2021

Công diễn và trao giải Hội thi "Hát dân ca Xứ Lạng năm 2010"

LSO-Như tin đã đưa, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, sáng ngày 21/7/2010, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, Công an tỉnh- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi " Hát dân ca Xứ Lạng năm 2010". Hội thi có 48 tiết mục của 100 diễn viên, nghệ nhân của các dân tộc là những "ca sĩ không chuyên" yêu thích loại hình nghệ thuật hát dân ca của dân tộc; trong đó có 27 tiết mục hát then, hát Sli lượn, phong slư có 13 tiết mục, các làn điệu dân ca khác có 8 tiết mục. Hầu hết các thí sinh đều thông thạo tiếng dân tộc và sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn tính. Nhiều tiết mục đã biết khai khác vốn văn hoá dân gian như then cổ, các tiết mục dân ca của dân tộc Dao, Sli Nùng phản sình... kết kợp hoá trang, đạo cụ bài trí làm cho tiết...

LSO-Như tin đã đưa, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, sáng ngày 21/7/2010, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, Công an tỉnh- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi ” Hát dân ca Xứ Lạng năm 2010″.
Hội thi có 48 tiết mục của 100 diễn viên, nghệ nhân của các dân tộc là những “ca sĩ không chuyên” yêu thích loại hình nghệ thuật hát dân ca của dân tộc; trong đó có 27 tiết mục hát then, hát Sli lượn, phong slư có 13 tiết mục, các làn điệu dân ca khác có 8 tiết mục. Hầu hết các thí sinh đều thông thạo tiếng dân tộc và sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn tính. Nhiều tiết mục đã biết khai khác vốn văn hoá dân gian như then cổ, các tiết mục dân ca của dân tộc Dao, Sli Nùng phản sình… kết kợp hoá trang, đạo cụ bài trí làm cho tiết mục thêm sinh động.
Tối ngày 22/7/2010, tại Trung tâm VHTT, Ban tổ chức đã tiến hành cho công diễn các tiết mục đặc sắc và tiến hành trao giải thưởng. Kết quả hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng số 44 giải thưởng; trong đó có: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 14 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tham gia hội thi
Hội thi lần này, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát triển loại hình văn hoá dân gian Xứ Lạng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khoá VIII của Đảng về giữ gìn và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Công diễn tiết mục hát then múa chầu đạt giải A
Trao giải A cho các tiết mục xuất sắc

Phan Cầu